thumbnail-bsb-accepted-as-one-of-the-first-cobis-training-schools

BSB krijgt veel lof in het rapport Accreditatie en conformiteit van COBIS

NIEUWS 13 MAI 2019

Het bezoek van de Raad van Britse Internationale scholen (Council of British International Schools – COBIS) aan The British School of Brussels (BSB) vond plaats tussen 26-28 november 2018. De school heeft voldaan aan de normen die zijn vastgesteld door COBIS voor het Patron accreditatie en conformiteitsprogramma..  Het Patron Accreditatie en conformiteitsprogramma van COBIS  is een schoolverbeterings- en ontwikkelingstraject dat internationale, kwalitatief hoogstaande Britse scholen overzee erkent. “BSB moet worden gefeliciteerd met het behoud van een leer- en onderwijsomgeving die alle leerlingen ondersteunt”, verklaarde het onafhankelijke rapport.

In de algemene bevindingen van het rapport over BSB, werd verklaard dat “gesprekken met leerlingen aantonen hoe trots ze zijn op hun school. Leerlingen van de basisschool gebruikten woorden zoals zorgzaam, gelukkig en buitengewoon om hun gevoelens over BSB te beschrijven.  Leerlingen van de middelbare school gebruikten gedeeltelijk dezelfde woorden en ook kans, bevorderend en bemoedigend.  Dit is niet alleen de trots die ze hebben voor de uitstekende faciliteiten, maar het ethos en het leren dat dag in, dag uit plaatsvindt.”

Het rapport loofde verder de waarden en de ethiek van de school.  “De school heeft een echte internationale mix van leerlingen met meer dan 70 nationaliteiten.  De ‘begeleidingsverklaringen’ en een ‘BSB-leerlingenprofiel’ van de school zorgen ervoor dat de kernwaarden in het hart van BSB aanwezig zijn.  Deze vindt u overal terug – ‘zelfverzekerd, zorgzaam, moedig, nieuwsgierig, veerkrachtig en respectvol’.  Ze worden geuit in de acties van het personeel en de leerlingen en in de taal die zij op natuurlijke wijze kiezen te gebruiken.”

Melanie Warnes, schoolhoofd van BSB zei “BSB wordt al vele jaren geaccrediteerd door COBIS en door de CIS die BSB onlangs beschreef als ‘vreugdevol’.  We zijn allemaal erg trots op het uitstekende onderwijs dat we aan al onze kinderen bieden, maar het is nog belangrijker dat onze kinderen hier gelukkig zijn.”

Het rapport Accreditatie en conformiteit van COBIS omvatte het toezicht op schoolnormen inzake aanwerving, welzijn van leerlingen, faciliteiten, bestuur en ethiek en waarden.  Volgens de beoordeling presteert BSB goed in al deze gebieden.


Back to Top