banner-2

COVID-19 - Onze Aanpak

OUR POSITION

Sinds het begin van de COVID-19-crisis heeft de BSB de richtlijnen van de Belgische overheid strikt opgevolgd, en heeft ze zich in haar besluitvorming steeds gebaseerd op deze voorschriften en wetenschappelijke bronnen als de Wereldgezondheidsorganisatie en de Belgische Ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs. Het Kerncrisisteam van de BSB is regelmatig samengekomen om de situatie op te volgen en dienovereenkomstig beslissingen te nemen. De gezondheid en veiligheid van onze gemeenschap – leerlingen, families en leraren – is altijd onze grootste prioriteit.

Onze op één na grootste prioriteit is zorgen voor continuïteit in het onderwijs van onze leerlingen. Vanaf 19 maart hebben we onze bestaande Voorziening Continu Onderwijs ingesteld zodat onze kinderen thuis konden doorgaan met leren.

HEROPENING

De Belgische overheid kondigde een stapsgewijze heropening van de Belgische scholen aan op 18 mei. Bij de heropening van de BSB-campus voor leerlingen hebben we de overheidsrichtlijnen opgevolgd. Daarbij hebben we ons licht opgestoken bij en samengewerkt met vakgenoten in andere internationale scholen om ervaringen en ideeën te uit te wisselen. De gezondheid en veiligheid van leerlingen, families en leraren was daarbij essentieel. Daarom stelden we bij de heropening het volgende gefaseerde plan op.

  • 18 mei 2020: Leerlingen uit het twaalfde en tweede jaar werden opnieuw deeltijds op de campus toegelaten.
  • 28 mei 2020: Leerlingen uit het eerste jaar werden opnieuw deeltijds op de campus toegelaten.
  • Leerlingen uit de overige jaren werden in de loop van juni 2020 opnieuw deeltijds op de campus toegelaten.

Deze jaargroepen werden gekozen in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid en rekening houdend met de mogelijkheden, beperkingen en specificaties van de BSB zelf.

In het kader van de geleidelijke terugkeer naar de campus pasten we onze gewone start- en eindtijden van de schooldag aan, zodat verschillende groepen leerlingen zich veilig konden verplaatsen op de campus. We namen ook de omstandigheden onder de loep waarin ouders de campus konden betreden om jongere leerlingen naar school te brengen en op te halen, om te verzekeren dat ouders de voorschriften op het vlak van social distancing en hygiëne konden naleven. We besteedden veel zorg aan regelmatig schoonmaken en ontsmetten.

Nadere informatie over de tijdslijnen van de geleidelijke terugkeer naar de campus voor deze jaargroepen werd aan de ouders meegedeeld.

Tijdens de gedeeltelijke heropening bleef onze Voorziening Continu Onderwijs (VCO) van toepassing voor de jaargroepen die nog niet toegelaten werden tot de campus. Ouders kunnen alle informatie raadplegen op ons virtueel leerplatform en via ons ouderportaal krijgen ze regelmatig updates van het schoolhoofd.

SEPTEMBER 2020

Conform de richtlijnen van de Belgische regering openen we op de eerste schooldag onze deuren voor alle leerlingen.

INSCHRIJVINGEN – NIEUWE LEERLINGEN NOG ALTIJD WELKOM

Wij aanvaarden het hele kalenderjaar nieuwe inschrijvingen en hebben tijdens de lockdown tal van nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Om alvast van start te kunnen gaan, konden ze bij onze technische dienst in een veilige omgeving laptops en iPads ophalen, en online training volgen.

Ons Admissions-team blijft bereikbaar op Admissions@britishschool.be. Onze toelatingsgesprekken gaan gewoon door via Skype, en indien gewenst kunnen er ook livegesprekken plaatsvinden.

Klik hier voor een virtuele rondleiding op onze school. Je kunt op de dienst inschrijvingen ook terecht voor vooraf vastgelegde en geplande rondleidingen op de campus.

Lees hier hoe we de ouders van toekomstige leerlingen de hartelijke ontvangst en ondersteuning zijn blijven bieden waar de BSB bekend om staat.


Back to Top