bsb_1234

De British School of Brussels (BSB) staat op de shortlist voor een prestigieuze International School Award

Op weg naar een waardegedreven ethos

De afgelopen drie jaar werkte de BSB systematisch aan de veruitwendiging van zijn waarden als school en  om deze te verankeren zodat ze worden toegepast in de dagelijkse praktijk en terug te vinden zijn in de dagelijkse ervaringen van alle studenten en stafleden van de school. Dit is nu stevig geworteld in de ethiek van de school en het is voor alle leden van onze gemeenschap perfect duidelijk voor welke waarden de school staat en op basis van welke waarden we beslissingen nemen en onze toekomst plannen. De BSB-waarden worden dagelijks geleefd en we stralen ze ook op kwalitatieve wijze uit. Dit merken we uit de feedback van bezoekers aan onze school, van nieuwe studenten en ouders en van onze personeelsleden met wie we het gesprek aangaan. Het is ook op dit vlak dat we felicitaties mochten ontvangen tijdens accreditatiebezoeken van de CIS (Council of International Schools) en COBIS (Council of British International Schools).

De huidige leden van het managementteam van BSB Leadership Team hebben hier de afgelopen vier jaar hun schouders onder gezet en het was al lang duidelijk dat de school werd geleid op basis van een aantal stevige waarden, maar we voelden allemaal de nood aan om deze ethische waarden expliciet op papier te zetten en uit te rollen over de schoolgemeenschap, zodat nog duidelijker werd waar de school voor staat en wat we willen doen om de school nog beter te maken. Hierbij werd bijzondere aandacht besteed aan het feit dat we een school zijn met een studentenpopulatie van 1 tot 18 jaar die van een stevige Britse studentenbasis (75 % in 2009) heel snel is geëvolueerd is naar een meer internationaal publiek (30 % in 2020). Het was belangrijk dat dit zou blijken uit onze waarden. “We zijn er heel duidelijk over geweest dat organisaties met een collectief, grondig en gedeeld begrip van gemeenschappelijke waarden succesvoller zijn”, vertelt CEO en Principal Melanie Warnes.

“De meeste scholen zeggen wel dat ze stevige waarden hebben die hun activiteiten stroomlijnen. Wat BSB onderscheidt, is dat het proces dat we hebben doorlopen in elk niveau van de organisatie is doorgedrongen. Als gevolg hiervan is er een hoge aanvaardingsgraad en ademen we om zo te zeggen onze waarden uit. Ze zitten in alles wat we doen”, vervolgt Melanie.

Het initiatief om de ethische waarden te definiëren, ging van start met een brede consultatie vertrekkend van gespecialiseerde en goed getimede gesprekken in kleine groepen met stafleden uit verschillende secties binnen de school. Via de ’Diamond Nine’-activiteiten bespraken groepen onze sleutelwaarden aan de hand van een terminologie vastgelegd in het BSB-leerprofiel. Dezelfde activiteit gebeurde ook onder andere belanghebbenden, waaronder onze studenten via klasactiviteiten en de schoolraad, oudersvertegenwoordiging en de volledige Board of Governors. Dit proces duurde een volledig schooljaar, tijdens hetwelke nieuwe ideeën werden onderzocht, geëvalueerd en bekritiseerd. Dit was het belangrijkste verschil met een oppervlakkige evaluatie.

“Eens deze begeleidingsverklaringen met de specifieke leerkenmerken die we belangrijk vinden en nastreven werden beslist, startten we ze systematisch in elk proces van de school te implementeren. Het ging van schoolactiviteiten, over lessen, beroepsopleidingen en permanente vorming tot vergaderingen van de governors en het personeel”, gaat John Knight, Vice-Principal en Head of Secondary School, verder.

De begeleidingsverklaringen zijn prominent en zichtbaar aanwezig in de school en worden aangehaald op alle belangrijke gebeurtenissen voor personeel en ouders, zoals personeelsvergaderingen en informatieavonden voor ouders. Bij het rekruteren van personeel zijn de begeleidingsverklaringen inbegrepen als kerncriteria in het selectieproces. Om de begrippen duidelijk te maken voor jongere leerlingen, werd van elk woord een grafische weergave gemaakt door de studenten middelbaar onderwijs, die door de leerlingen van de lagere school worden gebruikt.

“We hebben er alle vertrouwen in dat elke student en leerkracht de leerkenmerken kan verwoorden en aantonen in hun dagelijks handelen”, zegt Neil Ringrose, Vice-Principal en Head of Primary School. Dit is merkbaar in actiegroepen van leerlingen zoals ‘Force for Good’, de groep van de eerste jaren lagere school, ‘Random acts of Kindness’ en de groep ‘Helping Hands’, die allemaal zijn bedoeld als duurzame groepen met een significant positieve impact.

“BSB is echt een unieke plek, en we zijn er bijzonder trots op dat dit nu internationaal wordt erkend”, zegt Melanie Warnes.

Over de British School of Brussels

De Britisch School of Brussels (BSB) viert haar 50 jaar bestaan en werd in 1969 opgericht in Brussel. In 1970 vestigde de school zich in Tervuren. Een school met volledig lessenplan voor kinderen van 1 tot 18 jaar. De school telt meer dan 1350 leerlingen uit ongeveer 70 verschillende nationaliteiten. Er is een Early Childhood Centre (crèche) voor kinderen van 1 tot 3 jaar. Onze basisschool stelt een veelzijdig curriculum voor met geïntegreerde leerthema’s die een beroep doen op onderzoek en ontdekkingen en het aanleren van vaardigheden. De school volgt het Britse curriculum tot 16 jaar, (I)GCSE gevolgd door een keuze uit drie pre-universitaire studies: GCE A-niveau’s, het International Baccalaureate (IB) diploma en BTEC Post-16. Er wordt veel aandacht besteed aan leerbegeleiding en Engels als tweede taal (EAL) wordt eveneens aangeboden. Daarnaast zijn er een hele reeks activiteiten buiten curriculum. BSB beschikt over uitstekende faciliteiten. Er is eveneens een tweetalig programma Frans-Engels voor de leeftijd 4 tot 14 jaar. De school heeft de volgende accreditaties: IB World School, COBIS (Council of British International Schools) en de CEO/het schoolhoofd is lid van de Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC). BSB kreeg een schitterend rapport van de Council of International Schools (CIS) en COBIS. Bezoek voor meer informatie www.britishschool.be.

Contactpersoon pers: Mrs Kim Burgess, Marketing & Communications Director, Tel.: +32(0)2 766 0430 KBurgess@britishschool.be


Back to Top