11

Leerlingondersteuning

Ons programma voor leerlingondersteuning helpt leerlingen om te leren, te groeien en uitdagingen te overwinnen.

Leerkrachten spelen een belangrijke rol in het helpen van leerlingen met persoonlijke en academische problemen. Door sterke banden te smeden tussen leerkrachten en leerlingen is leren aan de BSB een plezierige en lonende ervaring.

De BSB beschikt over een onderwijspsycholoog, twee adviseurs en spraak- en taaltherapeuten. We hebben ook afspraken op halftijdse basis met ergotherapeuten, waardoor leerlingen, personeel en ouders over tal van ondersteuningsopties beschikken.

Ondersteuning in de Basisschool

In de Basisschool staat de klasleerkracht in voor het beheer van de pastorale ondersteuning voor de klas. Leerassistenten, leden van het integratie- en leidingsteam staan de klasleerkrachten hierin bij. Hoewel er geplande gestructureerde opportuniteiten zijn voor het ontwikkelen van persoonlijke, emotionele en sociale vaardigheden door het Personal, Social, and Health Education-curriculum (PSHE), kan pastorale ondersteuning flexibel inspelen op uitdagingen die zich voordoen. Meer weten.

Ondersteuning in de Middelbare School

De afdeling English as an Additional Language (Engels als tweede taal of EAL) biedt uitstekende voorzieningen voor leerlingen voor wie Engels niet de moedertaal is. Onze afdeling Additional Educational Needs (bijkomende educatieve behoeften of AEN) biedt individuele ondersteuning voor leerlingen met bijkomende educatieve behoeften. Uitstekende pastorale en emotionele ondersteuning van de Heads of Year en hun teams van tutors ontwikkelen een gevoel van verbondenheid en helpen de leerlingen om hun weg te vinden in deze uitdagende schooljaren. Al deze ondersteuning is geïntegreerd door de Access to Learning Faculty, waarin ook onze begeleidingsdienst zit. Meer weten.

Interested in a place at our school?Please get in touch with our friendly Admissions team


Back to Top