hero-primary-support-up

Ondersteuning

in de Basisschool

Inclusie

De Primary Inclusion Department van de BSB is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat elk kind toegang krijgt tot het curriculum, ongeacht cultuur, geslacht, handicap, etniciteit, leeftijd en taal. We streven ernaar te voldoen aan de behoeften van elk kind dat bijkomende ondersteuning wenst om hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken. Onze rol is divers en uitdagend, maar ook enorm leuk en lonend.

Waar mogelijk geven we ondersteuning in de klas, soms buiten de normale lessen als dat nodig is. Zowel interventies op korte als lange termijn zijn mogelijk met individuele personen, in kleine groepjes of met hele klassen.

Elke Year Group in de Basisschool heeft een eigen inclusieleerkracht, die instaat voor de ondersteuning van kinderen met Engels als tweede taal (EAL), bijkomende educatieve behoeften (AEN) en/of nood aan verdieping en verrijking (E&E). Zij werken samen met de klasleerkrachten om de behoeften van kinderen in elke Year Group te plannen en op elkaar af te stemmen; Leerassistenten en Spraak- en taaltherapeuten bieden ook waardevolle ondersteuning en gespecialiseerde interventies. We werken nauw samen met de schooladviseur, lokale onderwijspsychologen en klinisch psychologen.

Engels als tweede taal (EAL)

Onze EAL-methode combineert pre-onderwijs en het versterken van de belangrijkste woordenschat. De taalbehoeften van een kind worden snel vastgesteld en het leren wordt erop afgestemd. EAL wordt aangeleerd in kleine, specifieke groepen en onder de vorm van bijkomende ondersteuning tijdens mainstreamlessen. Onze wekelijkse EAL Lunch Club legt de nadruk op sociale taalvaardigheid. EAL Home Study Support is ook beschikbaar.

We bieden een volledig ondersteuningsprogramma voor Upper Primary-leerlingen (Years 3-6) die met beperkte of geen kennis van het Engels starten aan de BSB. Het doel van het programma is de nieuwe leerlingen te helpen om hun taalvaardigheid voldoende te ontwikkelen met uitgebreide taalondersteuning om toegang te krijgen tot het curriculum in het Engels. Leren en lesgeven gebeurt in kleine gemengde leeftijdsgroepen. Naargelang de immersieleerlingen vooruitgang boeken in het Engels, stromen ze geleidelijk door naar de gewone klassen voor meer vakken en gaan ze naar het volgende niveau in de EAL-ondersteuning, met een inclusieleerkracht in hun Year Group.

Bijkomende educatieve behoeften (AEN)

De persoonlijke vooruitgang van elke leerling is belangrijk voor ons, en we geloven er sterk in dat we onze leerlingen helpen om hun potentieel te bereiken. Nadat een leerkracht de mogelijke behoefte aan extra ondersteuning vaststelt, kan ons inclusieteam evaluaties aanbieden om specifieke vereisten te identificeren. Na gesprekken met ouders kunnen we dan een ondersteuningsprogramma vaststellen dat integratie in de klas, uitbreidingsactiviteiten en ondersteuning door ouders thuis kan omvatten. We werken nauw samen met leerkrachten en ander gespecialiseerd personeel binnen en buiten de school. Ons inclusieteam probeert alle specifieke en extra behoeften vast te stellen, geeft elk kind gelijke kansen, moedigt nieuwe kinderen aan om hun volledige potentieel te bereiken en hen daarbij te helpen.

Verdieping en/of verrijking (E&E)

Bij de BSB willen we vaardige leerlingen uitdagen om verder te gaan. Wij geloven in een educatief systeem dat geleidelijk “meer en meer” verwacht van leerlingen om hun prestaties op het hoogste niveau te behouden. Daarvoor wordt leren gedifferentieerd, zodat leerlingen op passende wijze worden geprikkeld en de kans krijgen om uit te blinken.

Indicatie van sterke prestaties en het leerpotentieel wordt bepaald door de volgende vaardigheden:

  • Creativiteit en hoog intellect
  • Fysieke talenten
  • Prestaties en artistieke talenten
  • Wetenschappelijk inzicht
  • Vaardigheden op vlak van IT en techniek
  • Uitstekende leidinggevende kwaliteiten
  • Geavanceerde inter- en intrapersoonlijke vaardigheden

Leerlingen die uitzonderlijke vaardigheden aan de dag leggen voor bepaalde vakken, krijgen kansen om er zich in te verdiepen en/of extra mogelijkheden om hun kennis te verrijken. Hun leerproces wordt uitgebreid tijdens en buiten de lessen door hun werk te variëren, het studiegebied te verbreden, hen complexere vragen te stellen of zelf onderzoeksprojecten te laten uitvoeren. Daardoor kunnen getalenteerde leerlingen meer uit hun tijd aan de BSB halen.


Back to Top