49012072603_da29a25388_5k

Ondersteuning

in de Middelbare School

Engels als tweede taal (EAL)

Ons doel is om elke leerling het vertrouwen en de taalkundige vaardigheden te geven zodat hij of zij meekan voor alle vakken uit het curriculum en volledig kan deelnemen aan het leven op school.

Bij aankomst in de Middelbare School genieten EAL-leerlingen van een studieprogramma en ondersteuning afgestemd op hun individuele leerbehoeften voor taal. Dit kan intensieve Engelse lessen op basis van het curriculum in kleine groepjes omvatten. Verbinding met moderne talen Faculteit zorgt ervoor dat de moedertaalontwikkeling en het leren van andere talen ook aan bod komen.

Van Year 7 tot Year 11 is EAL beschikbaar als vak in het lessenrooster. Tijdens de lessen wordt gefocust op voortdurende Engelse taalontwikkeling voor academische studie. Tijdens deze jaren en in de Years 12 en 13 garanderen huiswerkclubs, ondersteuning in de klas en afgestemde studiegroepen verdere ondersteuning voor leerlingen.

Bijkomende educatieve behoeften (AEN)

De persoonlijke vooruitgang van elke leerling is belangrijk voor ons, en we geloven er sterk in dat we onze leerlingen helpen om zo goed mogelijk te presteren. De BSB biedt verdere ondersteuning voor leerlingen die leerverschillen ervaren.

In de Middelbare School richt de AEN-ondersteuning zich vooral op de ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden, ondersteuning van het curriculum, studievaardigheden, time management en organisatie. Ook voor huiswerk en klassikale opdrachten in het curriculum is ondersteuning voorzien. Nadat een leerkracht, leerling of ouder een mogelijke behoefte aan extra ondersteuning vaststelt, werkt het AEN-team samen om de specifieke behoeften van de leerling vast te stellen en, indien mogelijk, een ondersteuningsprogramma op te stellen in samenspraak met ouders en leerkrachten.

Vooruitgang wordt regelmatig bekeken en beslissingen over het verderzetten van de ondersteuning worden genomen in samenspraak met de vakleerkrachten, het Head of Year, het AEN-team, ouders en leerlingen.

Verrijking

Bij de BSB willen we alle leerlingen uitdagen om verder te gaan. We geven alle leerlingen de kans om iets te bereiken, uit te blinken en zichzelf te ontwikkelen, ongeacht hun vaardigheden. Door samen te leren, inspireren we succes en streven we ernaar om het beste in elkaar naar boven te halen.

Zowel op academisch als persoonlijk vlak stellen we hoge verwachtingen aan leerlingen. Daarvoor wordt leren gedifferentieerd, zodat leerlingen op passende wijze worden geprikkeld en de kans krijgen om uit te blinken. Ze kunnen deze niveaus op verschillende manieren bereiken, bijvoorbeeld door vroeger deel te nemen aan taalexamens, door Frans, wiskunde en later ook wetenschap met elkaar te verbinden, door optievakken en via de drie post-16 cursussen die leerlingen zo goed mogelijk op weg zetten naar onderwijs, volgens hun behoeften, vaardigheden en sterke punten. Leerlingen hebben een schat aan mogelijkheden dankzij tal van evenementen, activiteiten en uitstapjes om hun kwaliteiten te ontwikkelen.

Ze worden voortdurend aangemoedigd om het beste van zichzelf te geven en hoog te mikken.


Back to Top