hero-banner-plp-news

Professional Learning

Een gemeenschap waar "gelijkgestemde leiders" samenkomen

NIEUWS dinsdag 27 februari 2018

Het feest van leren

Verbinden, samenwerken, creëren

De British School of Brussels (BSB) is bezig met de ontwikkeling van een levendige en duurzame Professional Learning Community (PLC), een gemeenschap waar “gelijkgestemde leiders” samenkomen om gebieden van wederzijdse interesse te verkennen; met de wens om samen een verschil te maken voor de resultaten van leerlingen, waardoor hun op de toekomstige werkplek en als individu worden vergroot, een kans om hun leerproces te ontwikkelen. BSB startte dit proces in 2017 met het organiseren van drie Professional Learning Days, waarbij op uitnodiging leden uit de hele BSB-leergemeenschap werden aangemoedigd om hun leer- en denkwerk te delen, door middel van een klein groepsgesprek op één van de Professional Learning Days. Meer dan 25 % van de BSB-gemeenschap heeft zich kandidaat gesteld!

Betrokkenheid bij deze stijl van professionele ontwikkeling heeft een zeer positief effect gehad, met een culturele verschuiving in denken, en een echt gevoel van engagement om “met, voor en in naam van” iemand anders te werken tijdens deze dagen.

Een groep van twaalf BSB Professional Learning Partners (PLP’s) vormt een verdere onderbouwing van het PLC-concept, dat door alle geledingen van de schoolgemeenschap wordt gedragen. De PLP’s zijn peers die klaarstaan om te luisteren, te praten met en betrokken te zijn bij leden uit de gemeenschap met hun talenten en expertisegebieden die tot nu toe onbenut of onbekend bleven. Het werk wordt verbeterd aan de hand van een kwaliteitsonderzoek. Terwijl we van binnenuit bouwen en ons begrip verdiepen, kijken we er nu naar uit om verbinding te maken en te netwerken, samen te werken en te creëren, met andere “gelijkgestemde” praktijkgemeenschappen. Het principe van naar buiten kijken en met elkaar in contact komen is het delen en meebouwen aan manieren om vooruit te komen in plaats van geïsoleerd werken. Zijn er gebieden van wederzijds belang waarop we in de toekomst samen kunnen bouwen; een concept van samenwerken dat … “better together” heet?

Binnenkort volgt meer informatie over een evenement in oktober om deze leerervaring in de kijker te plaatsen.

 

Blijf op de hoogte van nieuws en evenementen aan de BSB via InstagramFacebookTwitter en LinkedIn.


Back to Top