bsb-flags-april-2017

Studentenvertegenwoordigers

NIEUWS 23 APRIL

Onze schoolvertegenwoordigers Abi, David en Nicole hebben hun functie opgenomen aan het begin van de Summer Term (het zomertrimester). Achttien studenten uit Year 12 hebben zich aangemeld en acht van hen werden voorgedragen. Ze namen vriendelijk en enthousiast deel aan een strenge selectieprocedure en steunden elkaar in ware BSB-stijl doorheen de hele procedure.

De kandidaten werden geïnterviewd door het Leadership Team en gaven ook presentaties voor studenten en personeel.

Gary, Vice Principal en Head of Secondary School zei: “Abi, David en Nicole gaan een geweldig team vormen en zijn uitstekend van start gegaan. Hun opdrachten zijn onder andere zetelen in de studentenraad en de One World-groep; samenwerken met en naast hun tegenhangers in de Primary school; spreken en de school vertegenwoordigen op feestelijke gelegenheden; de studenten vertegenwoordigen en samenwerken met het personeel om van BSB een nog betere plaats te maken voor ons allemaal. Ik kijk er heel erg naar uit om gedurende de komende maanden met hen samen te werken.”

Onze vertegenwoordigers voegden hieraan toe:

“Door verder te bouwen op de fundamenten die de vorige vertegenwoordigers hebben achtergelaten, geloof ik zeer sterk dat mijn medevertegenwoordigers en ik succesvolle en belangrijke veranderingen zullen kunnen doorvoeren.” (Abi)

“Een hoofddoel waarrond ik mijn campagne heb opgebouwd was het idee om de toegankelijkheid van de verrijkingsmogelijkheden te verhogen. Het is bijvoorbeeld een persoonlijke prioriteit voor mij om de mogelijkheid te onderzoeken of het Model United Nations (MUN)-programma kan worden aangeboden aan jongere studiejaren dan het huidige Year 12. We streven naar een eensgezindere BSB-gemeenschap.” (David)

“Ik wilde de Vertegenwoordiger van onze Primary en Secondary-studenten worden, in het bijzonder voor die studenten die het vertrouwen missen om zich te laten horen.” (Nicole)

We wensen Nicole, Abi en David veel succes in hun nieuwe functie.

 

Op de foto van links naar rechts: Abi, David en Nicole

Blijf op de hoogte van nieuws en evenementen aan de BSB via InstagramFacebookTwitter en LinkedIn.


Back to Top