41244997525_ff1879d013_o – Copy

Schoolgeld

BSB hanteert in het algemeen het laagste schoolgeld, inclusief inschrijvingskosten, vergeleken met gelijkaardige scholen. Er zijn geen extra’s (“campus”- of “ontwikkelingskosten”) en vrijwel heel ons uitgebreid gamma van Verrijkingsactiviteiten zijn gratis. Dit is ongebruikelijk in de wereld van de internationale scholen.

De BSB is een private school tegen betaling. Schoolgeld wordt elk jaar in de lente herzien door de Board of Governors en moet eenmaal per schooljaar in mei worden betaald.

Het inschrijvingsgeld voor BSB omvat aanzienlijke voordelen die niet standaard worden opgenomen bij andere onafhankelijke en internationale scholen, zoals:

  • Alle curriculaire uitstapjes (dag en verblijf) tot het einde van Year 9
  • Verrijkende clubs en activiteiten’ georganiseerd door personeel van BSB vanaf de Kindergarten tot Year 13
  • Eén verdeling van een kit voor lichamelijke opvoeding (voor nieuwe studenten, een startkit voor lichamelijke opvoeding inclusief T-shirt, short, trui met halve rits, zwemkleding, badmuts) vanaf Reception tot Year 11
  • Tekstboeken, oefenboeken en ordners vanaf Kindergarten tot Year 13
  • Alle openbare examens (A Level, BTEC Diploma, IB Diploma en IGCSE) – behalve tweede zit
  • Medische onderzoeken voor nieuwe starters en belangrijke Year Groups (Kindergarten, Year 1, Year 3, Year 6, Year 8, Year 10)
  • Warme maaltijd (Kindergarten)

De school heeft niet de intentie om een gebouwentoeslag aan te rekenen voor Grote projecten zoals sommige andere scholen doen.

Kindergarten € 17,065.00
Reception, Years 1, 2 € 30,235.00
Years 3, 4, 5, 6 € 31,765.00
Years 7, 8, 9 € 37,700.00
Years 10, 11, 12, 13 € 38,685.00
Inschrijvingsgeld hoofdschool 
(Kindergarten – Year 13)
Eenmalig te betalen per kind:

€ 1.000,00 voor het eerste kind in het gezin en

€ 500,00 voor alle volgende kinderen in het gezin.

Het inschrijvingsgeld voor de hoofdschool moet éénmaal worden betaald, bij de indiening van een inschrijvingsformulier, om de administratieve kosten te dekken. Inschrijvingsgeld is niet terugbetaalbaar.

Gelieve via kredietkaart te betalen nadat u uw inschrijvingsformulier hier hebt ingediend.

Jaarlijkse kosten voor schoolbus in Brussel € 3,015.00
Jaarlijkse kosten voor schoolbus in Antwerpen € 3,555.00

Het volgende is niet inbegrepen:

Opvang, individuele instrumentengelden voor lessen door externe dienstverleners en huur van muziekinstrumenten, extra kleding voor lichamelijke opvoeding, bijdrage voor residentiële sporten en andere competities, schoolreizen en bezoeken voor Years 10-13, activiteiten door externe dienstverleners en andere lesgerelateerde items.

Halve dag voormiddag     Volledige dag     Post-Kindergarten (3 jaar)
€ 61,00 € 112,00 € 10,00 per uur
ECC-inschrijvingsgeld
Eenmalig te betalen per kind:

€ 250,00 voor het eerste kind in het gezin en

€ 125,00 voor alle volgende kinderen in het gezin.

ECC-schoolgeld omvat: Warme maaltijd, luiers, muzieklessen door gespecialiseerde leerkracht, voorbereidend educatief programma.
Dit schoolgeldschema annuleert en vervangt alle vorige schoolgeldschema’s.
BSB behoudt zich het recht voor om dit kostenschema aan te passen.

Ouders zijn verantwoordelijk voor de betaling van de totale sommen, ongeacht subsidies die ze van hun werkgever krijgen.

Het schoolgeld wordt jaarlijks aangerekend. Voor studenten die in de loop van een academisch jaar toetreden, zijn de volgende verminderingen in de jaarlijkse kosten van toepassing:

Leerling die toetreedt
tijdens de maand:     
Vermindering als
percentage van de jaarlijkse kosten:  
Oktober Geen vermindering
November 10%
December 20%
Januari 30%
Februari 40%
Maart 50%
April 60%
Mei 70%
Juni 80%

Het contract tussen de school en de ouder(s) vereist dat het schoolhoofd schriftelijk op de hoogte wordt gesteld door middel van een kennisgeving van beëindiging van het contract voor het trimestereinde, in overeenstemming met de schoolkalender. Een terugbetaling van schoolgeld voor leerlingen die de school tijdens het schooljaar verlaten is enkel mogelijk indien deze schriftelijke kennisgeving in overeenstemming is met het contract.

Wanneer kennisgeving van beëindiging van het contract voor het trimestereinde niet werd ontvangen, zullen de ouders de kosten voor een heel trimester moeten betalen in plaats van een kennisgeving van vertrek.

Leerlingen die de school verlaten in de maand:       Vermindering als percentage van de jaarlijkse kosten:  
Oktober 80%
November 70%
December 60%
Januari 50%
Februari 40%
Maart 30%
April 20%
Mei 10%
Juni/juli Geen terugbetaling

*Ouders = Voogd

Interested in a place at our school?Please get in touch with our friendly Admissions team


Back to Top