Online inschrijven

De British School of Brussels gebruikt een online systeem met de naam Open Apply voor alle aanvragen.

Heel wat ouders van leerlingen kiezen ervoor om eerst contact op te nemen via een Toelatingsvraag, waarmee we een account voor de ouders kunnen aanmaken, en dienen vervolgens een online aanvraag in via Open Apply.

Desgewenst kunt u meteen het online aanvraagformulier invullen via de onderstaande link:

Dien een aanvraag in

Als u het aanvraagproces bij ons hebt opgestart en al een account hebt, kunt u er toegang toe krijgen via de volgende link:

Inloggen op account

Merk op dat u een niet-terugvorderbare aanvraagvergoeding dient te betalen na de indiening van uw aanvraagformulier.*

Zodra die stap is voltooid, zullen we voorlopig een plaats reserveren voor de leerling. In de checklist op Open Apply vindt u meer informatie over de vereiste bewijsstukken.

*Indien de school beslist dat er geen plaats kan worden geboden, wordt de aanvraagvergoeding volledig terugbetaald.


Back to Top