Online inschrijven

De British School of Brussels gebruikt een online systeem met de naam Open Apply voor alle aanvragen.

Heel wat ouders van leerlingen kiezen ervoor om eerst contact op te nemen via een Toelatingsvraag, waarmee we een account voor de ouders kunnen aanmaken, en dienen vervolgens een online aanvraag in via Open Apply.

Vul dit formulier alleen in als u zeker weet dat u zich bij BSB wilt aanmelden en akkoord bent om de administratieve kosten die hieraan gekoppeld zijn te betalen. Als u nog niet zeker bent, vul dan in plaats daarvan een aanvraagformulier in en iemand van ons team neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Apply Now

Als u al een aanvraagformulier hebt ingevuld en dus een account hebt op Open Apply, kunt u deze openen via de volgende link:
Account login

Merk op dat u een niet-terugvorderbare aanvraagvergoeding dient te betalen na de indiening van uw aanvraagformulier.*

Zodra die stap is voltooid, zullen we voorlopig een plaats reserveren voor de leerling. In de checklist op Open Apply vindt u meer informatie over de vereiste bewijsstukken.

*Indien de school beslist dat er geen plaats kan worden geboden, wordt de aanvraagvergoeding volledig terugbetaald.


Back to Top