erasmus-sports

BSB is gastheer van de tweede transnationale Erasmus + Sport-projectvergadering

De British School of Brussels (BSB) was gastheer van de tweede transnationale Erasmus+ Sport-projectvergadering, die de bedoeling heeft om na te gaan welke de beste ondersteuning is voor topsportatleten om zowel hun schoolloopbaan als hun sportcarrière optimaal te ondersteunen.

Caron Davies (Leader in Physical Literacy bij BSB) & Mariana De Carvalho (Head of Enrichment bij BSB) leggen in dit artikel uit dat het gaat om een onderzoeksproject in samenwerking met BSB en andere scholen, sportclubs en overheidsinstanties uit Denemarken, Zweden en Cyprus.

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  • nagaan hoe het komt dat jonge topsportatleten, en in het bijzonder meisjes, vroeg afhaken in de dubbele loopbaan.
  • het belang van goed bestuur in de ondersteuning van dubbele loopbanen onderzoeken.
  • ondersteuning voorzien voor ouders van jonge topsportatleten.
  • nagaan hoe opleidingsinstellingen en sportclubs kunnen zorgen voor een hogere participatie en betere ondersteuning van sport terwijl tegelijk wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen opleidingsverwachtingen en intensieve trainingsprogramma’s.

De doelstellingen van BSB in dit twee jaar durende project zijn:

  • jonge topsportatleten in staat stellen om succes te hebben in hun academische loopbaan, op sociaal vlak en in hun sportspecialiteit.
  • structuren ontwikkelen waarbinnen alle belanghebbenden deze jonge mensen optimaal kunnen begeleiden.
  • de belangrijkste kenmerken van individuele en teamsporten identificeren en nagaan hoe deze het beste kunnen worden ontwikkeld om succesvol te zijn.

Tijdens een recente vergadering bij BSB werkten we aan een online vragenlijst die zal worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de belangrijkste kenmerken en eigenschappen van topsportatleten. Deze gegevens zullen vervolgens op onze volgende vergadering worden geanalyseerd, waar we eveneens een beperkt aantal geselecteerde vrouwelijke atleet-studenten van elke organisatie zullen uitnodigen om hen te bevragen over hun persoonlijke ervaringen. De feedback van de vragenlijst en de interviews zullen ons vervolgens hopelijk ideeën geven over de best mogelijke ondersteuning van onze vrouwelijke topsportatleten om successen te boeken in hun dubbele loopbaan.

Het is de eerste keer dat BSB wordt betrokken in een Erasmus+ Sport-project en het was een interessante en waardevolle ervaring om samen te werken met mensen uit verschillende landen en organisaties. Met de ervaring die werd opgedaan in dit eerste project hopen we in de toekomst met andere groepen te kunnen samenwerken aan gelijkaardige onderzoeksprojecten.

 

Foto bijgevoegd met delegaties van:

Bromanegymnasiet, Zweden

Famagusta Nautical Club, Cyprus

Hudiksvalls Gymnastikforening, Zweden

Bohrskolen, Denemarken

Eliteidræt Esbjerg, Denemarken

The British School of Brussels (BSB)


Back to Top