banner-2

Voorziening Continu Onderwijs

De Voorziening Continu Onderwijs (VCO) voor leerlingen van de BSB werd ingesteld aan het begin van de lockdown en blijft van kracht zolang de schoolcampus deels gesloten is.  Hoewel deze initiatieven het leerproces dat plaatsvindt in onze klaslokalen niet kunnen vervangen, laten ze kinderen en families wel toe om zich deel te blijven voelen van onze gemeenschap, en maken ze het voor leerlingen mogelijk te leren en zich te ontplooien, ook al zijn ze niet lijfelijk aanwezig op school. Omdat deze VCO relevant moet zijn en aangepast aan de leeftijd van de leerling, neemt deze verschillende vormen aan. We hebben ook rekening gehouden met de mogelijkheden van de thuisomgeving.

Alle huidige leerlingen en hun ouders hebben toegang tot ons virtueel platform, waar je het VCO-lesrooster vindt voor alle jaargroepen. Alle leerlingen van de middelbare school hebben thuis hun elektronische apparaten en waar nodig beschikken alle leerlingen van de basisschool over een iPad van de school.

Nieuwe leerlingen die meteen afstandsonderwijs volgen, krijgen toestellen die geconfigureerd worden en vervolgens afgehaald kunnen worden in een veilige omgeving. Dat hebben we met succes gedaan voor tal van leerlingen.

Klik hier voor het artikel over leren in lockdown van de BSB

DE BSB BLIJFT HAAR GEMEENSCHAP STEUNEN

In deze moeilijke tijden blijft de BSB-gemeenschap als één man overeind. Onze oudervereniging Families of BSB (FoBSB) is ook nog erg actief. Zo neemt een lid van FoBSB contact op met het gezin van een nieuwe leerling om zeker te zijn dat ze al het nodige hebben. Het kan dan gaan om een eenvoudige verwelkoming in je eigen taal, een praatje over het leven in België of praktische tips over het virtuele leerplatform. Ouders van huidige leerlingen kunnen zich aanmelden voor de Facebookpagina van FoBSB en er nuttige info delen of contacten leggen.

De BSB treedt veelvuldig in contact met de ouders door ze op de hoogte te houden van ontwikkelingen en veranderingen in het ‘nieuws van de schooldirecteur’.  Ouders kunnen het Leadership team mailen met vragen en opmerkingen.


Back to Top