49966200578_0d38524544_o – Copy

Leerlingleiderschap

We waarderen de standpunten van onze leerlingen en bieden hen structuren en mogelijkheden om te garanderen dat ze hun gedachten en meningen kenbaar maken en kunnen vertegenwoordigen.

Leerlingen uit de Basisschool van de Years 2-6 en uit de Middelbare School in de Years 7-13 hebben de kans om te zetelen in de Student Council. Ze komen regelmatig samen om de behoeften en zorgen van de leerlingen te bespreken en fungeren als officiële verbinding tussen de leerlingen en het personeel.

Leden van de Student Council hebben verschillende leiderschapskansen binnen het House-systeem en ze worden ook geselecteerd als vak- en sportkapiteins. De school heeft twee verkozen Student Presidents. Zij zetelen in de Student Council van de Middelbare School en werken nauw samen met de Vice Presidents van de Basisschool.

Vertegenwoordigers mogen ook hun standpunten presenteren aan de Board of Governors.


Back to Top